Målgruppe

Hjørnegården er et bosted for børn og unge på Fyn i familielignende

fysiske rammer

. Vi er godkendt til i alt 11 børn og unge, der ved anbringelsestidspunktet skal være i alderen 4-18 år.

Hjørnegården tager imod børn og unge, der har brug for et miljø, hvor børnene eller den unge får mulighed for at styrke egne evner og selvværd.

 

Der kan være tale om børn og unge, som er:

  • Svært omsorgssvigtede
  • Forsinket i deres udvikling
  • Indad reagerende og /eller depriverede
  • Samt børn med tilknytningsforstyrrelser

Der er altså tale om børn og unge med alvorlige belastningsindikatorer, som kræver socialpædagogisk behandling i et forudsigeligt miljø, hvor behandlingen er tilrettelagt efter barnets individuelle behov og udvikling.

På vores bosted for børn og unge på Fyn arbejder vi ud fra en teori, om at det er afgørende at arbejde relationelt med børn og unge, og vi mener, at blandt andet affektiv afstemning er en vigtig del af processen, i at det enkelte barn eller den unge skal opnå en sundere selvoplevelse.

Du kan læse mere om, ud fra hvilken teori vi arbejder. Derudover kan du få et indblik i mål og visioner for hhv. de ældste og de yngste beboere.

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø, hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro, de har behov for.

Vi bor på en firlænget gård i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vi nyder derfor godt af vores fysiske rammer på stedet.

Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Som en del af vores målgruppe,  kan der altså være tale om børn og unge, der:

  • Har været svært omsorgssvigtede
  • Er forsinket i deres udvikling
  • Er indadreagerende og/eller deprimerede
  • Har tilknytningsforstyrrelser
  • Har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted, hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledige 24-timers anbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser
Logo Find sociale tilbud