Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro de har behov for. Vi bor på en firlænget gård, i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Der kan være tale om børn og unge der er:

 • Børn og unge der har været svært omsorgssvigtede
 • Børn og unge der er forsinket i deres udvikling
 • Børn og unge der er Indadreagerende og /eller depriverede
 • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser
 • Børn og unge der har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted  hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Hvem er vi?

Vi vægter indføling, forståelse, respekt og medfølelse højt. På denne hjemmeside kan De læse mere om hvad opholdsstedet Hjørne Gården står for, og hvad vi kan tilbyde.

Med anerkendelse forstår vi

 • At vi udviser respekt for forskellige virkeligheder og forskellige
 • følelser.
 • At vi har tillid til os selv og andre.
 • At vi er fordomsfrie og udviser rummelighed.
 • At vi forstår, at det enkelte individ har haft og har et unikt liv.
 • At vi er opmærksomme på og har respekt for vores egne grænser og muligheder.
 • At vi er oprigtige i kontakt.

Velkommen til Hjørnegaarden

Nyheder

Følgende kurser for personalet på Hjørnegården 2018

Kursus dag med Psykolog Jesper Vammen omkring de særlige udfordringer og belastninger, som opstår i arbejdet med mennesker med alvorlige forstyrrelser i personligheden. Kursus forløb med Psykolog Maja Jacobsen. Mentaliserings baseret tilgang i arbejdet med anbragte...

Nye tiltag

Vi er i bestyrelse og personalegruppen i gang med at udvikle nye tiltag på Hjørnegården som i løbet af efteråret vil munde ud i ændrede/eller nye tilbud. Når arbejdet er færdigt vil dette tydeligt fremgå på...

Skiferie i Sverige

Så er jul og nytår vel overstået og vi er tilbage i vores kendte hverdag, dog lurer der nyt og andet om nogle få uger. Vi skal nemlig på skiferie i Sverige, hvilket alle glæder sig til. Vi har lejet 2 hytter hvor vi fordeler os efter, hvem der gruppevis passer godt...

Telefon

Tlf: 64 74 13 31
Mobil: 20 20 66 06

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledig plads