De yngste

Pædagogisk/behandlingsmæssige ramme for de yngste 

Overordnede mål

 • At barnet får mulighed for at tilknytte sig til voksne
 • At barnet oplever tryghed og omsorg fra de voksne, således at udvikling bliver muligt
 • At styrke det enkelte lille menneske til at se egne ressourcer og kunne gøre brug af dem
 • At barnet lære, at de voksne er til at stole på og gerne vil barnet
 • At barnet oplever tydelige voksne, som er vidende til deres liv

Pædagogisk og behandlingsmæssige mål

Behandlingsarbejdet med den yngste del af vores målgruppe tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. Dog er det vores erfaring, at det behandlingsmæssige arbejde starter med at få knyttet en fast voksen fra vores personale på det nyindflyttede barn, således at barnet i de første måneder ikke skal forholde sig til alle nye voksne. Relation og en nærværende voksne er for os at se grundstenen i al behandlingsarbejde.

Vi vil derfor altid henstille til kommuner at de betaler ekstra pædagogløn i 1 eller 2 måneder – afhængig af barnets alder ved indskrivning, således at ovennævnte bliver muligt.

Den nyeste hjerneforskning viser, at børn, som har været udsat for omsorgssvigt og forskellige traumatiske oplevelser i barndommen, har brug for forudsigelighed oj en ramme i hverdagen at læne sig opad, således at barnet ikke hele tiden skal bruge energi på:

 • Hvad skal jeg nu?
 • Hvordan skal jeg?
 • Hvordan får jeg?

Spørgsmål, som en del af vore børn har kæmpet med i deres tidligere liv nemlig: ”Hvordan får jeg selv struktureret min hverdag/ mit liv”,  bliver i stedet de voksnes ansvar.

Rammen for hverdagen skal barnet kunne pr automatik, før der kan blive frigivet energi til relations dannelse samt tilknytning og udvikling.

Udover at skabe en forudsigelig ramme for børnene er behandlings arbejdets omdrejningspunkt følgende:

 • Lære barnet at kende
 • Lære barnets forsvarsmekanismer at kende
 • Skabe ro til nærværende kontakt både alene og sammen med andre
 • Skabe ro og sociale muligheder for barnet til at knytte sociale kontakter uden for Hjørnegården

I praksis er der øget fokus på

At vi som hjem/behandlingssted skal starte fra bunden med at få skabt ro i hjerne og krop dermed få lagt angst niveauet ned hos børnene.

Dette gør vi ved:

 • At være fokuseret på rammen for hverdagen, således at det enkelte barn ved, hvor og hvordan hverdagen kommer til at forløbe.
 • At det er de voksne, som har ansvaret og passer på det enkelte barn med hjælp/omsorg/ nærvær
 • At være tydelig i forhold til sprog. Ikke for mange ord og forklaringer er ligeledes forudsætning for, at børnene kommer til at føle sig tryg og sikker, således at de ikke skal bruge energi på at magtkamp i det talte sprog.
 • At rammen for hverdagen på Hjørnegården starter med, hvordan vi gør, og hvad vi skal. Når denne ramme, og livet i den, er blevet let og uden angst, begynder relation og tilknytningsarbejdet – for at ende ud i at udviklingspotentialerne får bedst mulige vilkår for det enkelte barn.
 • At skabe en forudsigelig hverdag – hverdagen forløber ens/de faste ”rutiner” forløber ens, og børnene ved altid, hvad der skal foregå og hvordan.
 • At skabe en forudsigelig uge.
 • At skabe et forudsigeligt år.
 • At de voksne guider børnene stille og rolig ind i hverdagens ramme og forudsigelighed.
 • At være meget påpasselige med at skærme de børn, som skal skærmes. Det udmønter sig, ved at for de børn, som har stort behov for guidning og hjælp, er der voksne til rådighed. 

  Vi arbejder med helt konkrete behandlingsplaner – på delmål for det enkelte barn med udgangspunkt i handleplanen fra Kommunen samt evaluering af de forskellige tiltag i det praktiske behandlingsmæssige arbejde. Har du spørgsmål til vores arbejde med den yngre del af vores målgruppe, så kontakt os gerne. Du kan også læse mere, om hvordan vi arbejder med de ældste i vores målgruppe

  Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

  Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

  Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

  Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø, hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro, de har behov for.

  Vi bor på en firlænget gård i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vi nyder derfor godt af vores fysiske rammer på stedet.

  Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Som en del af vores målgruppe,  kan der altså være tale om børn og unge, der:

  • Har været svært omsorgssvigtede
  • Er forsinket i deres udvikling
  • Er indadreagerende og/eller deprimerede
  • Har tilknytningsforstyrrelser
  • Har været udsat for overgreb

  Vi er et opholdsted, hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

  Telefon

  Adresse

  Flædekærvej 1,
  5610 Assens

  Ledige 24-timers anbringelser

  Ledig Aflastningspladser

  Ledig Efterværnspladser
  Logo Find sociale tilbud