Et trygt og sikkert opholdsted for børn og unge på Fyn

Når det besluttes, at det er i et barns eller ungt menneskes bedste tarv, at det anbringes uden for hjemmet, er det vigtigste,  at finde et sted der passer til lige netop de udfordringer det enkelt individ har udfordringer med. Inden en anbringelse på opholdstedet hjørnegården er det en vigtig og afgørende del af beslutningen, at vi kan tage vare på barnet/den unge på bedste vis.

Anbringelse på Opholdstedet Hjørnegården

Vi gør meget ud af at klarlægge og sætte os ind i udfordringerne barnet eller den unge står overfor for at vi kan vurdere om det er noget vi føler vi kan hjælpe med.
Efter den første telefoniske kontakt mellem Kommune, Hjørnegården og eller forældre vil vi udbede os relevante skriftlig oplysninger om barnet/den unge.

Ud fra de givne oplysninger tager vi stilling til om barnet/den unge høre under vores målgruppe og om anbringelsen er passende i forhold til den ledige plads vi har.

Vi opfordre Forvaltningen til at komme og se stedet, hvis ikke de kender os i forvejen.
Vi opfordrer derefter til at forældre og barn/ung kommer på besøg for at høre mere om hvad vi kan tilbyde, og hvilken rammer der er for anbringelsen på Hjørnegården.

Når beslutningen er taget omkring anbringelse vil vi  sammen med sagsbehandler og forældre udarbejde punkter til handleplan og videre strategi for anbringelsen.