Aflastning

Vedrørende målgrupper, metoder og resultater

Hjørnegården er et socialpædagogisk opholdssted på Fyn, der danner det bedst mulige udgangspunkt for udviklingsmuligheder for vores beboere.

Hjørnegårdens faglige tilgang til aflastning vil tage udgangspunkt i resiliensfaktorer for det enkelte barn. Det er ikke muligt konkret at definere hvilke faktorer og processer, der generelt kan støtte det enkelte barns modstandskraft med udgangspunkt i ressourcer i og omkring barnet.
Dette vil blive afdækket og udmøntet på baggrund af det konkrete kendskab til barnet, barnets relationer og barnets opvækstmiljø.

Hjørnegården vil i forhold til det enkelte barn tilrettelægge aflastningstilbuddet, således at det understøtter og supplerer eventuelle andre indsatser, der er iværksat omkring det enkelte barn.

Aflastning indenfor vores ramme vil maksimalt kunne være 220 døgn på et år. Såfremt et barn har behov for ophold i perioder der rækker ud over denne tidsramme, vil der i stedet være tale om en anbringelse, hvor Hjørnegården har en mere omfattende rolle i barnets liv og mere omfattende opgaver.

Der vil blive serveret sund og nærende kost, ligesom der vil være mulighed for fysisk udfoldelse. Der vil altid blive taget hensyn til det enkelte barns konkrete behov.

Det vil være et vigtigt kvalitetsparameter for aflastningen, at denne bidrager til trivsel hos barnet – direkte eller gennem tilvejebringelse af overskud i de rammer, der udgør barnets daglige opvækst miljø. 

Hjørnegården vil ligeledes kunne tilbyde supervision, hvis barnet er anbragt i en plejefamilie med behov for faglig støtte.

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø, hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro, de har behov for.

Vi bor på en firlænget gård i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vi nyder derfor godt af vores fysiske rammer på stedet.

Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Som en del af vores målgruppe,  kan der altså være tale om børn og unge, der:

  • Har været svært omsorgssvigtede
  • Er forsinket i deres udvikling
  • Er indadreagerende og/eller deprimerede
  • Har tilknytningsforstyrrelser
  • Har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted, hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledige 24-timers anbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser
Logo Find sociale tilbud