De ældste

Mål og visioner for ældste gruppe

 

Overordnede mål

 • At den unge opnår en tilstrækkelig evne i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse)
 • At den unge evner et minimum af ansvar for eget liv
 • At den unge opnår en øget grad af selvforvaltning
 • At den unge opnår et minimum af social kompetence

Pædagogiske og behandlingsmæssige mål

At den unge opnår færdigheder der ruster dem til et liv i det omgivende samfund:

 • At den unge kan tage eget ansvar for:

– praktiske opgaver (rengøring og oprydning af værelse, vasketøj, pligter, madlavning)

– egen hygiejne

– skolesager (taske, lektier, huske de rette ting til skoledagen)

– aftaler

– fritidsjob

– styring af egen økonomi

 • At den unge kan formuler og sætte afstemte mål og arbejde ud fra og hen i mod disse.
 • At de unge via arbejdet med identitet og selvforvaltning opnår et minimum af selverkendelse og refleksion.
 • At den unge er bevist om, hvor og hvordan han/hun søger hjælp og har handlekapacitet til, at gøre dette.
 • At den unge kan starte, disponere og færdiggøre en opgave.
 • At den unge erkender sin egen formåen og begrænsninger i forhold til selvforvaltningsevnen og, at den unge evner at modtage og søge støtte (udslusning, mentorordning, netværk ect.).
 • At den unge udvikler kompetencer til problemløsning.
 • At den unge kan afstemme sin kommunikation i forhold til kontekst.

Med særlig fokus på kommunikation:

 • Arbejde/privat
 • Voksne/jævnaldrende/yngre

I praksis er der øget fokus på:

 • Øget mængde af opgaver og ansvarsområder
 • Den enkelte skal arbejde med, at formuler og opstille konkrete og sociale mål.
 • Øget frihed og ansvar samt mindre støtte og guidning i forhold til de praktiske opgaver omkring den unges skolegang, komme op om morgenen, pakke taske, møde til tiden og i passende påklædning ect..
 • Via spejling, positivreformulering, paceing og leading ect. arbejder vi hen i mod, at unges egen selverkendelse og refleksionsevne udvikles.
 • Via spejling, positivreformulering, pacing og leading ect. arbejder vi hen i mod, at den unge til stadighed øger evnen til, at rumme frustration og behovsudskydelse. 
 • Indlære konkrete strategier til, at afstemme hvorfor, hvordan, hvor, hvornår og hos hvem der søges hjælp.
 • Vi motiverer, strukturerer og fastholder den unge i opgaveløsningen, via arbejde med konkrete strategier og hjælpemidler (piktogrammer, skemaer, individuelle strategiskabeloner ect., fokus på processens betydning for slutresultatets kvalitet). 
 • Via. konfliktløsning, spejling, paceing og leading ect. arbejdes der med, den unges udvikling af sociale kompetencer, der gør han/hun i stand til kontekstregulerer sin kommunikation og problemløsning (den daglige interaktion, refleksioner over film ect., enetid, terapeutiskrum, ugentligt husmøde).

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro de har behov for. Vi bor på en firlænget gård, i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Der kan være tale om børn og unge der er:

 • Børn og unge der har været svært omsorgssvigtede
 • Børn og unge der er forsinket i deres udvikling
 • Børn og unge der er Indadreagerende og /eller depriverede
 • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser
 • Børn og unge der har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted  hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Tlf: 64 74 13 31
Mobil: 20 20 66 06

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledig Døgnanbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser