Ledige pladser

Ledige pladser

Indskrevne

Anbringelse/indskrivning

Efter den første telefoniske kontakt mellem Kommune, Hjørnegården og eller forældre vil vi udbede os relevante skriftlig oplysninger om barnet/den unge.

Ud fra de givne oplysninger tager vi stilling til om barnet/den unge høre under vores målgruppe og om anbringelsen/indskrivningen er passende i forhold til den ledige plads vi har.

Vi opfordre Forvaltningen til at komme og se stedet, hvis ikke de kender os i forvejen.

Vi opfordrer derefter til at forældre og barn/ung kommer på besøg for at høre mere om hvad vi kan tilbyde, og hvilken ramme der er for opholdet på Hjørnegården.

Når beslutningen er taget omkring anbringelse vil vi eks. vis sammen med sagsbehandler og forældre udarbejde punkter til handleplan og videre strategi for anbringelsen

Telefon

Tlf: 64 74 13 31
Mobil: 20 20 66 06

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledig Døgnanbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser