Supervision

Supervision til plejefamilier
Hjørnegården vil ligeledes kunne tilbyde supervision, hvis barnet er anbragt i en plejefamilie med behov for faglig støtte.

 

Supervision til forældre med børn i aflastning. 
Hjørnegården kan, hvor dette skønnes relevant og hensigtsmæssigt, kunne tilbyde støttende familiesamtaler med henblik på øget afstemning, sammenhæng og kontinuitet i barnets liv.

 

Vedrørende kompetencer:
Hjørnegårdens faste medarbejdere har alle en pædagogisk uddannelse og der pågår løbende supervision og personaletræning med henblik på faglig udvikling. Det tilstræbes, at også vikarer har en pædagogisk uddannelse eller anden relevant socialfaglig uddannelse og erfaring.

Opholdsstedet Hjørnegården i Assens på Fyn – et socialpædagogisk behandlingshjem for børn og unge

Hos Hjørnegården tilbyder vi 24-timers pleje og behandling for børn og unge mellem 4-18 år. På vores opholdssted tilbyder vi et miljø hvor børn og unge kan skabe en sammenhæng – et miljø hvor de får mulighed for at styrke deres egen evner og selvværd. Vi stræber efter at møde hver eneste individ baseret på individuelle behov og betingelser. Målet er, at de alle skal øge deres tillid til sig selv og andre og lære at bruge deres ressourcer på en positiv og konstruktiv vis.

Et opholdssted i skønne, rolige omgivelser i Assens på Fyn

Vi tilbyder et roligt, strukureret og forudsigeligt miljø hvor hver enkelt kan finde sig selv og den nødvendige ro de har behov for. Vi bor på en firlænget gård, i gå afstand fra stranden. Vi har dejligt værksted og masser af plads i laden til forskellige akiviteter. Vi har 7000m2 jord at boltre os på til forskellige aktiviteter. Vores opholdsted henvender sig mod børn med forskellige behandlingsbehov. Der kan være tale om børn og unge der er:

  • Børn og unge der har været svært omsorgssvigtede
  • Børn og unge der er forsinket i deres udvikling
  • Børn og unge der er Indadreagerende og /eller depriverede
  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser
  • Børn og unge der har været udsat for overgreb

Vi er et opholdsted  hvor behandlingen tilrettelægges efter barnets individuelle behov og udvikling.

Telefon

Tlf: 64 74 13 31
Mobil: 20 20 66 06

Adresse

Flædekærvej 1,
5610 Assens

Ledig Døgnanbringelser

Ledig Aflastningspladser

Ledig Efterværnspladser